Tek Yüz Perdelerde HYFIX ADMIX Nasıl Uygulanır?

Tek yüz kalıp kullanılan projelerde perdeler iksa sistemine bitişik durumdadır. Tek yüz perdelerde diğer sistemler ile yalıtım yapıldığında ek yerlerinin birleşimi her zaman istenildiği gibi olmamaktadır. Bağ kirişlerinin arasındaki boşlukların doldurulmadığı durumlarda kullanılan membranlar beton dökümü sırasında oluşan basınç ile yırtılmaktadır. Tek yüz kalıp kullanılan projelerde HYFIX ADMIX su yalıtımı sağlayan toz beton katkısı kullanılması tavsiye edilir.

HYFIX ADMIX Tek yüz perdelerde katkılı sistem şeklinde uygulanır.

 • Grobeton dökülür.
 • Kalıp kurulur ve demir donatı yerleştirilir.
 • Sarfiyatı kontrol altına alabilmek için demir üzerine 6m²'lik (3m x 2m) alanlar oluşturulur.
 • Bu alanlara 20 kg'lık HYFIX torbaları yerleştirilir.
 • HYFIX beton dökümünden hemen önce demir üzerinden 3 kg/m² sarfiyatla el ile serpilir.
 • Temelin fore kazıklar ile birleştiği bölgelerde pozitif taraftan uygulama yapılamayacağı için temel betonu yükseldikçe her 2530 cm'de bir en az 50 cm genişliğinde kademeli olarak HYFIX kuru serpme uygulanır.
 • Soğuk derzlere HYFIX Şerbet 3 kg/m² sarfiyatla uygulanır.
 • Soğuk derzlerde INTERTAPE TPE (şu ile genleşen bant) kullanılması tavsiye edilir.
 • Bağ kirişlerinin arasının doldurulması (beton dökülerek yada arkasını doldurmak şartıyla duvar örerek) dökülecek perde betonun kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.
 • Perde demiri bağlanır ve kalıp kurulur.
 • Perde betonu HYFIX ADMIX‘li dökülür. HYFIX ADMIX‘in sarfiyatı dökülecek betonun çimento dozajının %2'si kadar olmalıdır. 1 m³' de 7 kg'ı geçmeyecek şekilde kullanılmalıdır.
 • Perde yüksekliğine bağlı olarak bu işlemler tüm katlarda ve soğuk derzlerde uygulanır.
 • Soğuk derzlere negatif taraftan HYFIX EXPAN ile pah yapılır.
 • Perdelere negatif taraftan birinci katta 1 kg/m² sarfiyatla HYFIX Kırmızı sürülür.
 • Perdelere negatif taraftan ikinci katta 1 kg/m² sarfiyatla HYFIX Gri sürülür.