Soğuk Derzlerde Şerbet Uygulaması Nasıl Yapılır?

Soğuk derz, farklı beton katmanlarının planlı ya da plansız bir şekilde yeterli aderans ile kaynaşmaması ve beton tabakalarının farklı olarak çalışmasına neden olan bir uygulama hatasıdır. Ancak bu hatalı uygulama bazı durumlarda kaçınılmazdır. Betonarme yapılarda betonun tek seferde dökülmesi mümkün olmadığından yapı içerisinde süreksizlikler mevcuttur. Soğuk derzler uygulama aşamasında planlanacağı gibi şantiyedeki aksaklıklar nedeniyle kontrol dışı meydana gelebilir.

  • İster planlı ister plansız oluşacak tüm soğuk derz uygulamalarında HYFIX Şerbet sistem uygulanır.
  • Demirler döşenip, kalıp kapatılmadan önce temiz bir kovaya yaklaşık 6 lt su konulur.
  • Su içerisine 20 kg toz HYFIX ilave edilir. Karışımın homojen oluşuna dikkat edilmelidir.
  • Hazırlanan karışım Şerbet sistemle yatay ve düşey soğuk derzlere dökülerek yada fırça ile sürülerek uygulanır.