Soğuk Derzlerde Pah Uygulaması Nasıl Yapılır?

Yapının inşa aşamasında yatayda; temel-perde, perde-döşeme, döşeme-perde birleşimlerinde düşeyde ise perde-perde, perde-kolon birleşim noktalarında soğuk derzler oluşmaktadır. Bu bölgelerde segragasyon oluşma ihtimali de göz önüne alınırsa şerbet uygulamasına ek olarak uygulama yönünden uygun tamir harcı ile pah işlemi yapılmalıdır.


  • Temiz bir kovaya yaklaşık 2,7 lt su konulur.
  • Su içerisine 20 kg toz HYFIX ilave edilir. Karışımın homojen oluşuna dikkat edilmelidir.
  • Karışımdan yaklaşık 10 lt harç elde edilir.
  • Pah uygulaması öncesinde darbeli matkap kullanılarak soğuk derzler 5 cm civarında kırılır.
  • Elde edilen harç yataydaki ve düşeydeki soğuk derzlere mala yardımıyla uygulanır.