FIXGROUT EPO F Nedir? Nasıl Kullanılır?

Nedir?

FIXGROUT EPO F, epoksi esaslı, solventsiz, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren ve kendiliğinden yerleşen yüksek mukavemetli bir grout harcıdır.

Kullanım alanları nerelerdir?

FIXGROUT EPO F, çok ağır makina montajlarında, yüksek dinamik yüklere maruz kalacak makina temellerinde, köprü mesnetlerinde, çelik kolonların temele sabitlenmesinde, yapılarda ve döşemelerde, bulunan geniş çatlakların onarımında, beton, taş, metal gibi farklı malzemelerin yapıştırılmasında, yatay yüzeylere filiz ekiminde ya da donatının ankraj ve montajında yapıştırıcı olarak kullanılır.

Avantajları nelerdir?

FIXGROUT EPO F, kendiliğinden yerleşir, astar gerektirmez, kimyasal dayanımı yüksektir, yüksek basınç, eğilme ve çekme dayanımına sahiptir. Eski ve yeni betonlara mükemmel aderans sağlar, solvent içermez.

Basınç mukavemet değerleri nedir?

FIXGROUT EPO F'in 1 günlük basınç mukavemeti değeri 50 N/mm², 28 günlük basınç mukavemeti değeri 75 N/mm²'dir.

Kapta kalma süresi ne kadardır?

FIXGROUT EPO F'in kapta kalma süresi 30 dakikadır.

Uygulanacak yüzeylerde hazırlık nasıl yapılır?

Uygulama yapılacak betonun en az 225 kg/cm² basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre içinde en çok %5 nem içermesi gereklidir. Yüzey kir, toz, yağ, kür malzemeleri, boya, kalkmış, ayrılmış ve iyi tutunmayan parçacıklardan tamamen temizlenmelidir. Metal yüzeyler ayrıca pastan arındırılmalıdır.

Nasıl uygulanır?

Paketler bölünmeden ve karışım oranları değiştirilmeden kullanılmalıdır. B komponenti A bileşenine eklenerek homojen bir karışım elde edinceye kadar matkap ile 3-5 dakika karıştırılır. Daha sonra C bileşeni eklenerek, homojen bir karışım için 3-5 dakika daha karıştırılmalıdır.

Harç karıştırıldıktan hemen sonra hazırlanmış alana, akış kısa mesafe yönüne doğru olacak şekilde ve tek taraftan dökülmelidir. Dökme işlemi en lat kottaki bir noktadan, sürekli bir şekilde, harçlanacak alan tamamen kapanana kadar devam ettirilmelidir. En üst kotta bir hava deliği bırakılarak havanın dışarı çıkması sağlanmalıdır. Uygulama kalınlığı en az 4 mm ve bir katta en fazla 50 mm olmalıdır. Uygulama kalınlığı 50 mm'yi geçtiği durumlarda işlem 2 kat halinde yapılmalıdır. İkinci katı uygulamadan önce 6 saat beklenmelidir.